La història de Sant Feliu Sasserra

Cinc punts per descobrir

L'itinerari

Carrer de Balmes

El carrer de Balmes, un dels més antics del poble, és estret i molt típic de Sant Feliu Sasserra. S’inicia a la plaça Major i finalitza a l’era d’en Vall. Discorre al llarg d’uns 100 metres aproximadament i té una orientació d’est a oest. Disposa de diverses cases a banda i banda del carrer que combinen planta baixa amb un i dos pisos, i teulades tant a una com a dues vessants i aigües a les façanes principals. Estan construïdes amb maçoneria de pedra i amb carreus més o menys regulars diferenciant les cantonades.

El disseny urbanístic del poble de Sant Feliu Sasserra, i per tant del carrer de Balmes, respon a la tipologia urbanística medieval de carrers estrets i places de petites dimensions. Al segle XV, Sant Feliu esdevingué un dels caps de la sotsvegueria del Lluçanès i començà el gran desenvolupament del poble. Més endavant, el 1714, durant la Guerra de Successió, la vila fou cremada per les tropes filipistes. Malgrat això, els seus carrers conservaren el disseny, però encara avui s’hi denoten algunes reformes de les cases a causa d’aquest fet.

Al llarg d’aquest carrer, així com també al carrer Arquebisbe Badia, val la pena aturar-se i contemplar les diferents finestres d’estil gòtic. S’hi poden observar dues tipologies de finestres: les geminades d’arc lobulat, i les d’arc conopial.