La història de Sant Feliu Sasserra

Cinc punts per descobrir

L'itinerari

Església Parroquial

Situada dins l’antic terme del castell d’Oristà, al lloc anomenat ipsa Serra. El terme d’Oristà és documentat des del 908, i l’església apareix citada el 946, mentre que el 952 s’anomena com a domum de Sant Feliu, i el 997 com a església. La funció parroquial apareix existent abans del 1154 com a parròquia de Sant Feliu de Serra, funció que encara conserva avui dia. Estava originàriament dedicada a sant Feliu, santa Maria i sant Joan.

El temple sofrí diverses modificacions, a mesura que augmentava la població. Així, el segle XI fou reedificat i el segle següent enriquit amb una portalada romànica, embellida amb capitells esculpits i arquivoltes treballades. El 1581, l’església fou reedificada en gòtic tardà, tot aprofitant una part de l’edifici anterior, murs i portalada. Encara el 1881, hom hi afegí la capella del Santíssim o Capella Fonda. Durant els darrers anys s’hi han fet diverses actuacions de restauració, que han contribuit a mantenir-la en un bon estat de conservació.

De l’església romànica erigida el segle XI, ara només resten alguns murs que hom aprofità en bastir el nou temple d’estil gòtic tardà i que ara romanen englobats en la nova edificació. Tanmateix, s’ha conservat intacta la portalada amb la qual el segle XII fou ornamentat aquest temple i que es desclou a la façana sud de l’església actual.