La història de Sant Feliu Sasserra

Cinc punts per descobrir

L'itinerari

La Farinera

La Farinera està formada per dos cossos adossats de diferent altura, amb teulades de doble vessant i aigües a la façana principal. Les parets de càrrega són fetes de maçoneria de pedra, treballada a la façana, i morter, amb reformes i ampliacions fetes amb maó i ciment.

Un dels elements més remarcables de l’edifici és la porta de servei, situada a la part oposada de la porta principal, a la plaça de baix. S’hi accedeix a partir d’una escala de quatre graons de pedra per banda, reforçats per dos petits contraforts. La seva situació elevada estava feta expressament, per estar al mateix nivell dels carros que carregaven la farina. La farinera va donar servei de mòlta al poble durant molt temps.