La història de Sant Feliu Sasserra

Cinc punts per descobrir

L'itinerari

Barraca de vinya del Planell de l'Aurora

És una barraca de petites dimensions construïda seguint la tècnica de pedra seca. És una tècnica tradicional que consisteix a encaixar les pedres sense emprar cap tipus d’argamassa per unir-les, tan sols sorra seca per acabar d’omplir els buits que hi puguin quedar.

Aquestes barraques de vinya, també anomenades barraques cerdanes, les construïren els pastors cerdans que baixaven a les planes a llogar-se com a jornalers al camp. La seva coneixença i experiència en l’art de la construcció de la pedra seca, molt utilitzada en les zones pirinenques, va permetre deixar testimoni d’aquest tipus de construcció en aquestes contrades.

Les barraques tenien l’ús d’emmagatzematge dels estris emprats en les feines del camp, així com també com aixopluc esporàdic en cas de necessitat, ja que les dimensions reduïdes no són espai per a llarg estatge. El conreu de vinya s’expandí durant els segles XVII i XIX, fins a l’arribada de la fil·loxera, un insecte originari d’Amèrica del Nord que arribà a Europa durant la segona meitat del segle XIX. Aquest petit tipus de pugó s’alimenta de la saba dels ceps, els asseca i els mata. Durant els darrers vint anys del segle XIX, va provocar la crisi més greu que mai ha conegut la vinya a Europa. La vinya europea no hi pot oferir resistència i, com que no hi havia remei, l’única alternativa era cremar les vinyes per almenys evitar-ne la propagació. Al cap de poc temps es va importar ceps americans, resistents a la fil·loxera, la base dels quals es va empeltar amb la vinya autòctona. A Catalunya, la fil·loxera va destruir milers d’hectàrees de vinya, va provocar la mort de la pràctica totalitat de la vinya autòctona, la pèrdua de les collites i un esfondrament econòmic que va afectar per igual tant propietaris com pagesos.