La història de Sant Feliu Sasserra

Cinc punts per descobrir

L'itinerari

Ca l'Arola

Ca l’Arola és una casa de dimensions mitjanes formada per un volum principal de planta rectangular amb un cos adossat a la part posterior. Consta de planta baixa, primer pis i golfes amb teulada de doble vessant amb aigües a la façana principal. Els murs de càrrega són de maçoneria de pedra amb restes d’arrebossat en algunes parts, i estan delimitats per cantonades diferenciades. A la llinda de la porta hi ha inscrita una data que, tot i no ser llegible completament, sembla que correspon al segle XVII. Construïda durant la segona meitat del segle XVII, ca l’Arola té un passat lligat estretament a la indústria tèxtil. Al llarg dels últims segles, la família Arola havia tingut telers que es van ubicar a diversos punts del poble en moments diferents. Actualment ja no es conserva la maquinària que formava part d’aquestes petites fàbriques.