La història de Sant Feliu Sasserra

Cinc punts per descobrir

L'itinerari

Font de la Corda

Pere Comesòlibes, pagès de la parròquia de Sant Feliu Sasserra, declarà el 1626 que recordava com el bandoler Palmerola i la seva quadrilla havien arribat a prop de la vila i que vuit bandolers arribaren a la coma de la Font de la Corda, mataren els bous que llauraven la terra, bastonejaren el bouer, a qui deixaren per mort, i tallaren molts ceps de la vinya de Pere Oliva, lloctinent del Lluçanès.

Palmerola, bandoler del segle XVI, que arribà a tenir un centenar d’homes, fou un dels caps de quadrilla més importants i coneguts. Va ser perseguit per Pere Oliva i Antoni Costa i mort a les Llosses. Pere Oliva, veí de Sant Feliu Sasserra i lloctinent del Lluçanès, destacà per la defensa de la sobirania reial del Lluçanès contra la família Agulló, antics senyors de la baronia lluçanesa.