La història de Sant Feliu Sasserra

Cinc punts per descobrir

L'itinerari

Antiga sotsvegueria

L’actual Ajuntament té la seva seu en l’edifici civil més important del poble. Va ser construït el 1611 per ubicar-hi la seu de la Cúria de la sotsvegueria del Lluçanès, funció que va conservar fins a l’establiment del Decret de Nova Planta, el 1716. L’any 1972 es va acabar la restauració de l’edifici que, a més de ser seu de l’Ajuntament, també ho és de l’arxiu municipal i del jutjat.

L’edifici té planta baixa i dos pisos. La façana principal, orientada a l’oest, presenta una bonica composició renaixentista sobre murs de càrrega de maçoneria de pedra, amb un sistema de pilastres cantoneres que emmarquen els tres finestrals del primer pis. Destaquen les motllures que envolten la gran finestra central del primer pis, coronada amb un frontó d’estil clàssic on hi ha representada la figura al·legòrica del justicier. Al extrems del frontó, les figures de dos “putto” sostenen una cornucòpia, símbol de l’abundància.

La porta d’entrada, situada sota un arc de mig punt, es troba emmarcada per dues petites pilastres que sostenen un entaulament, on hi ha les figures de dos grius que sostenen l’escut de la vila. Els grius són un símbol del poder reial i noble, amb un destacat valor apotropaic. En aquest cas, simbolitzen la funció representativa del poder reial que exercia la cúria de la sotsvegueria al Lluçanès i la protecció d’aquesta sobre Sant Feliu Sasserra i la resta del territori que administrava.