La història de Sant Feliu Sasserra

Cinc punts per descobrir

L'itinerari

Un poble dominat per castells

El poble nasqué al voltant de l’església de Sant Feliu, de la qual és té la primera notícia a finals del segle X. De mica en mica, les cases es van anar distribuint a l’entorn del camí ral que anava de Barcelona a França, conegut també com el camí de Manresa a Ripoll, donant lloc a l’actual configuració del poble.

Fins al segle XI Sant Feliu depengué del castell d’Oristà i, a partir d’aleshores, passà a dependre dels castells de Tornamira i de Lluçà. Segons J. Torres, J. Planes i J. Serra, la riera de Relat servia de frontera entre els dominis dels Tornamira, a la part esquerra, on avui és situat el poble, i els dels Lluçà, a la part dreta.